OM OSS
Flag Counter

Memmingsforskarna bildades 2008 och är en förening i Norrköpings kommun.

Med Memming avses bygden kring Motala ström mellan Roxen och Glan, dvs i sin vidgade mening

det gamla Memmings härad.

Till häradet räknas ursprungligen Kullerstad, Kimstad, Vånga, Borg och Löt socknar.


Föreningens syfte är att bedriva bildning, dokumentation och forskning kring släkt-och lokalhistoria.

Föreningen skall dokumentera Memmingbygdens historia samt hembygder och släktanor de boende

i bygden härstammar ifrån.

Dokumentationen sker genom tidskriften Memmingsforskaren, utställningar och föreläsningar.


Läs föreningens femårshistorik  =>  här


Släktforskningen hos Memmingsforskarna bedrivs som egenstudier där vi hjälper varandra


Forskarsalen är bemannad de tider som visas i fliken "Öppettider m.m."


Vill Du forska på andra tider?

Hör av dig via mail till memmingsforskarna@hotmail.se


Forskarsalen finns i Skärblacka Folkets Hus, en trappa upp.Styrelse för Memmingsforskarna är i år (2022):


Ordförande: Ingegerd Rahm

Kassör: Ing-Marie Gunnarsson

Sekreterare: Birgitta Johansson

Studieorganisatör:Gunilla Dimitrov

Ledamöter:Roger Andersson,Lars Rahm, Kerstin Gustavsson

Suppleant: Mats Wallinge

 


Läs föreningens datorpolicy => här


Läs föreningens stadgar => härMedlemsavgiften är 300 kronor per år, för det får du tillgång till forskarsalen och datorer och vårt bibliotek.

Medlemsavgiften betalas in till vårt bankgiro nummer 336-6135.


Medlemsbladet Memmingsnytt 4 gånger/år och möjlighet att publicera dina

forskarmödor i vår tidskrift Memmingsforskaren


Dessutom gör vi resor till arkiv och utflykter till historiskt intressanta platser i och kring

Memmingbygden.personal på Järnbruket i Skärblacka

Ja, nu är det ju inte vi  ... men,

det är personal på Järnbruket i Skärblacka, det som föregick pappersbruket.


Skärblacka Järnbruk anlades under 1600-talet och järnhanteringen efterträddes

av papperstillverkning i slutet av 1800-talet.


Så fotot är nog troligare från 1800-talets senare hälft snarare än från 1600-talet.

Välkommen till Memmingsforskarna.