Memmingsforskarna bildades 2008 och är en förening i Norrköpings kommun.
Med Memming avses bygden kring Motala ström mellan Roxen och Glan, dvs i sin vidgade mening det gamla Memmings härad.
Till häradet räknas ursprungligen Kullerstad, Kimstad, Vånga, Borg och Löt socknar.

Föreningens syfte är att bedriva bildning, dokumentation och forskning kring släkt-och lokalhistoria.
Föreningen skall dokumentera Memmingbygdens historia samt hembygder och släktanor de boende i bygden härstammar ifrån.
Dokumentationen sker genom tidskriften Memmingsforskaren, utställningar och föreläsningar.

Läs föreningens femårshistorik =>Här

Vår föreningslokal och forskarsal ligger i Skärblacka Folkets Hus. Läs mer om forskarsalen här.

Styrelse för Memmingsforskarna är i år (2024):

Ordförande: Ingegerd Rahm
Kassör: Ing-Marie Gunnarsson
Sekreterare: Birgitta Johansson
Studieorganisatör: Gunilla Dimitrov
Ledamöter: Roger Andersson, Lars Rahm, Kerstin Gustavsson
Suppleant: Mats Wallinge och Ann-Charlotte Nilsson

Läs föreningens datorpolicy => här

Läs föreningens stadgar => här

Ja, nu är det ju inte vi … men, det är personal på Järnbruket i Skärblacka, det som föregick pappersbruket. Skärblacka Järnbruk anlades under 1600-talet och järnhanteringen efterträddes av papperstillverkning i slutet av 1800-talet. Så fotot är nog troligare från 1800-talets senare hälft snarare än från 1600-talet.

Uppdaterad 2024-03-22