Kort utveckling av Femte Hufvudstycket.

Kort utveckling av Altarets Sakrament

Då Jesus instiftade nattvarden, satte han sig till bords med de tolf.

Saliga äro de, som hungra och törsta ….

Nu är nog utvecklingen klar. Lofvad vare Herren …. Så följer Morgon- och Aftonböner

Ungdomens konfirmation och delar av psalmboken.

Var hälsad, sköna morgonstund.

Vår Gud är oss en väldig borg.

Din klara sol går åter opp

Om spritdryckerna. Jag undrar jag, om det var Martin Luther som tyckte att detta skulle stå i hans Lilla Katekes …

I korthet sagdt: Spritdrycken är människans farligaste fiende.

Uppdaterad 2023-04-25