Räknebok för Folkskolan. Stig Jonsson i Dalliden Egna-Hem, Gusum lärde sig räkna med denna bok.

Addition. – Att ”plussa” ;o) Addenderna !!!! Kom ni ihåg att de kallades det ????

Subtraktion. – Att ”minusa” Minuend minus Subtrahend – ger en Rest …. pust! Men nu får man LÅNA !!!!!

Multiplikation Det är ju skönt att dom har uppfunnit räknemaskinen !!!

…och så Division till sist. ”… kan man pröva en utförd divisíon genom att multiplicera kvoten och divisorn med varandra.”

Så mycket enklare det blev med Euron, det behövs varken piaster eller milreis eller franc.

Uppdaterad 2023-04-25