Vi släktforskare söker efter våra anförvanter i Husförhörslängder som fördes i alla församlingar i Sverige. Varför kallas det Husförhörslängd ?

Så här står det beskrivet i Wikipedia:

”Husförhör kallades i Sverige den årliga kontrollen av församlingsbornas bibelkunskaper, läskunnighet och kunskaper i Luthers Lilla katekes.
Förhören, där vars och ens kunskaper betygsattes, hölls av Svenska kyrkans präster från 1686 fram till slutet av 1800-talet.
Vid husförhöret kontrollerade också prästen att uppgifterna i församlingsboken stämde. I samband med husförhören brukade man, i synnerhet på landet, där de flesta deltagarna var långväga, tillställa gästabud. Kalasen förbjöds i en förordning 1743, ”emedan dessa, mer än nyttigt var, drogo tankarna från husförhörets egentliga ändamål”.
1765 skärptes förordningen ytterligare, och straff utmättes för dem som försummade husförhören.

I slutet på 1800 (1888) upphävdes förordningen.
Då hade verksamheten övertagits av folkskolan som successivt vunnit terräng.”

”I och med reformationen, när man ville göra kristendomen mer tillgänglig, författade Martin Luther en ”stor” och en ”liten” katekes, vars enkla form av frågor och svar blev stilbildande inom lutherdom och protestantism.

Den lilla katekesen var så grundläggande att den skulle läras utantill.”

Och här är Katekesen, tryckt år 1900

Luthers Lilla Katekes

Uppdaterad 2023-04-25