MEMMINGSFORSKAREN


Memmingsforskarna

Memmingsforskaren

Ett av syftena med vår förening är att dokumentera våra forskningsresultat. Detta görs genom utställningar och skriften Memmingsforskaren.

Memmingsforskaren utkommer då material föreligger, vilket innebär en oregelbunden utgivning. Förhoppningen är dock ett nummer per år. Alla medlemmar är välkomna att bidra med artiklar.


Då föreningen ska bedriva forskning rörande släkt- och lokalhistora, vilket innebär dokumentation av Memmingsbygdens historia samt hembygder och släktanor de boende i bygden härstammar från, kan artiklarna innehålla forskning med stor geografisk spridning.


Memmingsforskaren är stencilerad och innehåller cirka 30 sidor och kostar 40 kronor.


Nu kan du läsa Memmingsforskaren nr 1 (2009), rulla ner och klicka på de olika rubrikerna.


Innehåll Memmingsforskaren nr 7 (2015):


Förord                                                                           

Berget. Skattnatorpen nr 4 

Anders Rickard Böe. Ett bohuslänskt öde i Svinesundsbrons skugga

Ytterligare om Vångaborna och tobaksrökning

Filmjölkskaka                                                               

Honolululimpan                                                           

Min morfar Sköld Oskar Karlsson                             

Varnad för lösdriveri. Om ett tragiskt kvinnoöde     

Ett gravkors på Kullerstad kyrkogård                       

En gravsten på Kullerstad kyrkogård                         

Vigda i Kullerstad 1850                                             

Bilder från verksamheten                                           Innehåll Memmingsforskaren nr 6 (2014):


Förord

Oskarsrovägen. Ett gatunamn i Skärblacka

Backstugan Hagalund i Jogestorp

Brott och straff i Vånga

Torpare vid Börgöl under 1700-talet

Sovande kyrkobesökare och hundbekymmer

Stöld av twinnor i Borg

Vångas första keramiker?

Krigaren Fritz Magnus Wolffelt

Memmingsforskarna fem årInnehåll Memmingsforskaren nr 5 (2013):

 

Förord

Hemmafru, en roll i en viss tid och i ett visst sammanhang

Wiktoria Nilsson – från Ravensbrück till Skärblacka

Från koncentrationsläger till flyktingläger

Att se livet och låta sig engageras – en intervju med Märta Aronsson

Arkiv: Skärblacka SDKK

Ebbe Tingström och folkminnessamlingen i Vånga 1931

Vad hände med 1850-års barn?

Boktips


Innehåll Memmingsforskaren nr 4 (2012):


Förord

Borgs spruckna kyrkklocka ännu en gång

Fru söker bonde

Trädgårdsmästarna Strömberg från Stjärnvik

Katekesfynd i Mjölby

På cykel i släktens spår

Konsum

Karolina Karlsson från Å

Jakobslund

En statarhustrus strävsamma liv

Bilder från verksamheten


Innehåll Memmingsforskaren nr 3 (2011):


Förord

Om Vånga och Memmings härad - En litteraturgenomgång

Johanna Dahlén - En bouppteckning

Runkbacken: Husesyn och torparkontrakt vid mitten av 1800-talet

Att ringa i kyrkklockor

Annandag jul i Kimstad

Spiksmedsmästare Eric Öberg

Bilder ur min farfars resväska

Tankar kring släktforskning - Brevväxling mellan Christian von Sydow och Per Olof Sundman

Bilder från vår verksamhet det gångna året


Innehåll Memmingsforskaren nr 2 (2010):


Förord

Vädertydor och professor Hildebrandsson

Laga skiftet i Lilla Rödja. Liten by – stor förändring

Ur Bergmästarearkivet

Ärkebiskop Abrahams räfst 1596

Ur folkminnessamlingarna

Ett fynd från ett rivningshus

Brudstugugång förbjuds i Borg

3000 man kvar på fjället

Johanna Dahlén – ett kvinnoöde från 1800-talets slut

Välkommen till biblioteket!

Livgrenadjären Jonas Gärling

Welander möter otyg i ladugården


"Här finner ni en skannad återgivning av det allra första numret av Memmingsforskaren.

Var och en får läsa dess innehåll med de fel och brister som präglar ett sant pionjärskap"


Innehåll Memmingsforskaren nr 1 (2009):


Förord

Om namnet Memming

En byordning från Kullerstad 1777

Om klädsel

Odensåker och Väsby 1697

Skattnatorpen 1

Hur jag fick en storebror

En dag i Utvandrarnas hus

Busiga gossar i Löt och snälla i Borg

Kreatursstöld i Kimstad

Ängsstugan

Undantag, vad var det?

Att plantera fruktträd

Morfars far – Lars Magnus Strömfors   Antavlan

Stadgar för ”Memmingsforskarna. Föreningen för släkt- och lokalhistorisk forskning i Memmingsbygden”