MEMMINGSFORSKAREN
Flag Counter

Memmingsforskaren

Ett av syftena med vår förening är att dokumentera våra forskningsresultat. Detta görs genom utställningar och skriften Memmingsforskaren.

Memmingsforskaren utkommer då material föreligger, vilket innebär en oregelbunden utgivning. Förhoppningen är dock ett nummer per år. Alla medlemmar är välkomna att bidra med artiklar.


Då föreningen ska bedriva forskning rörande släkt- och lokalhistora, vilket innebär dokumentation av Memmingsbygdens historia samt hembygder och släktanor de boende i bygden härstammar från, kan artiklarna innehålla forskning med stor geografisk spridning.


Memmingsforskaren är stencilerad och innehåller cirka 30 sidor och kostar 40 kronor för medlemmar, 60 kronor övriga. 


Nu kan du läsa dessa nummer av Memmingsforskaren 1 (2009), 5 (2013), 6 (2014), 7 (2015), 8 (2016), 9-10 (2017),11-12 (2018), 13-15 (2019)


Memmingsforskaren nr 15
Förord 
Torghandeln i Skärblacka 5
Vägen till den viktiga skinkan 11
Tidsdokument funna i byrå 12
Märta Måås-Fjetterström, textilkonstnär
bördig från Kimstad 14
Om de kooperativa föreningarna i Glasriket 17
Tyra Johansson – om en kvinna i ett
brukssamhälle för 100 år sedan 18
Den dag jag blev tjuv 20
Min pappa Evert Karlsson 21
Haget, Hagbo, Habisa och ABC-bro 25
Bild från Arkivens dag 31


Memmingsforskaren nr 14 (2019)

Innehåll
Förord 
Den rätta vägen till Kräckelbäcken 5
Söderhamns järnväg, Shj, och dess roll i
kustbygdens industrialisering 16
Bilder från verksamheten 33


Memmingsforskaren nr 13 (2019)

Innehåll
Förord 
Knappar och lump 5
Stämningsmål i Norraladalen 8
Frälsningsarmén, Skärblacka kår 21
Doftminnen 29
Bilder från 10-årsjubileet 3


Memmingsforskaren nr 12 (2018

Innehåll

Förord                                                         

Mina minnen från Smedbruket 1939-1945      

Henrik de Try. Bruksägare i Gusum              

Glasarbetare kring förra sekelskiftet            

Att skiljas 1885                                          

Färjetrafiken på Roxen                                

Memmingsforskarna tio år 2008-2018          

Memmingsforskaren nr 1-11                        

Bilder ur tio år med Memmingsforskarna          

  

                       

Memmingsforskaren nr 11 (2018)

Innehåll

Förord                                                          

Lennart Zielfelt. Släktforskare, märkes-

man och portalgestalt                                    

Sven Olber Olsson från Gärdserum.

Ett bidrag till knasologin     

                         


Memmingsforskaren nr 10 (2017) 

Innehåll

Förord                                                                             

Laxfjärden. Om torrläggning av en sjö                           

Från Stockholms gränder till Hälsinglands

skogar. Omutlokalisering av barn under slutet av 1700-talet.                

Stintorna från Hälsingland som blev hattmodister i Mjölby   

Hagahallsvägen, Gunillaberg och Karins Manufaktur   


Memmingsforskaren nr 9 (2017)

Innehåll
Förord 
Apoteket i Skärblacka 50 år vid Centralplan. Hur medicinen
har kommit till oss under åren 
Eric Gustaf Godenius. Brukspatron på Ribbingsholm 
Kanaldrömmar. Göta kanal genom Skärblacka 
Gudsfruktan, kungatal och fattigbrickor.
Karlskoga bergslag under 1770-talets nödår 
Vad kan man lära av bouppteckningar? 
Göstad tegelbruk


Memmingsforskaren nr 8 (2016):

Innehåll

Förord                                                   

Byn Varberg i Norrala socken               

Linells väg                                         

Norraladalens sjöfallsjord                    

Okna station                                        

Om namnet Skärblacka                         

Sjöfallsjorden i Norrala                       

Joël Blomqvist                                     

Bilder ur verksamheten                        

 

Memmingsforskaren nr 7 (2015):

Innehåll

Förord                                                                           

Berget. Skattnatorpen 

Anders Rickard Böe. Ett bohuslänskt öde i Svinesundsbrons skugga

Ytterligare om Vångaborna och tobaksrökning

Filmjölkskaka                                                               

Honolululimpan                                                           

Min morfar Sköld Oskar Karlsson                             

Varnad för lösdriveri. Om ett tragiskt kvinnoöde     

Ett gravkors på Kullerstad kyrkogård                       

En gravsten på Kullerstad kyrkogård                         

Vigda i Kullerstad 1850                                             

Bilder från verksamheten                                           


Memmingsforskaren nr 6 (2014):

Innehåll

Förord

Oskarsrovägen. Ett gatunamn i Skärblacka

Backstugan Hagalund i Jogestorp

Brott och straff i Vånga

Torpare vid Börgöl under 1700-talet

Sovande kyrkobesökare och hundbekymmer

Stöld av twinnor i Borg

Vångas första keramiker?

Krigaren Fritz Magnus Wolffelt

Memmingsforskarna fem årMemmingsforskaren nr 5 (2013):

Innehåll

Förord

Hemmafru, en roll i en viss tid och i ett visst sammanhang

Wiktoria Nilsson – från Ravensbrück till Skärblacka

Från koncentrationsläger till flyktingläger

Att se livet och låta sig engageras – en intervju med Märta Aronsson

Arkiv: Skärblacka SDKK

Ebbe Tingström och folkminnessamlingen i Vånga 1931

Vad hände med 1850-års barn?

Boktips


Innehåll Memmingsforskaren nr 4 (2012):


Förord

Borgs spruckna kyrkklocka ännu en gång

Fru söker bonde

Trädgårdsmästarna Strömberg från Stjärnvik

Katekesfynd i Mjölby

På cykel i släktens spår

Konsum

Karolina Karlsson från Å

Jakobslund

En statarhustrus strävsamma liv

Bilder från verksamheten


Innehåll Memmingsforskaren nr 3 (2011):


Förord

Om Vånga och Memmings härad - En litteraturgenomgång

Johanna Dahlén - En bouppteckning

Runkbacken: Husesyn och torparkontrakt vid mitten av 1800-talet

Att ringa i kyrkklockor

Annandag jul i Kimstad

Spiksmedsmästare Eric Öberg

Bilder ur min farfars resväska

Tankar kring släktforskning - Brevväxling mellan Christian von Sydow och Per Olof Sundman

Bilder från vår verksamhet det gångna året


Innehåll Memmingsforskaren nr 2 (2010):


Förord

Vädertydor och professor Hildebrandsson

Laga skiftet i Lilla Rödja. Liten by – stor förändring

Ur Bergmästarearkivet

Ärkebiskop Abrahams räfst 1596

Ur folkminnessamlingarna

Ett fynd från ett rivningshus

Brudstugugång förbjuds i Borg

3000 man kvar på fjället

Johanna Dahlén – ett kvinnoöde från 1800-talets slut

Välkommen till biblioteket!

Livgrenadjären Jonas Gärling

Welander möter otyg i ladugården


"Här finner ni en skannad återgivning av det allra första numret av Memmingsforskaren.

Var och en får läsa dess innehåll med de fel och brister som präglar ett sant pionjärskap"


Innehåll Memmingsforskaren nr 1 (2009):


Förord

Om namnet Memming

En byordning från Kullerstad 1777

Om klädsel

Odensåker och Väsby 1697

Skattnatorpen 1

Hur jag fick en storebror

En dag i Utvandrarnas hus

Busiga gossar i Löt och snälla i Borg

Kreatursstöld i Kimstad

Ängsstugan

Undantag, vad var det?

Att plantera fruktträd

Morfars far – Lars Magnus Strömfors   Antavlan

Stadgar för ”Memmingsforskarna. Föreningen för släkt- och lokalhistorisk forskning i Memmingsbygden”