Här visar vi diverse anteckningar och notiser i kyrkböcker som vi tycker är läsvärda och intressanta.


År 1872 utfördes en laga af- och tillträdessyn på kyrkoherdebostället i Riala och Kulla församling.
Protokollet, drygt två sidor, är alldeles fantastiskt och består av tre !!! meningar.
Men jag är inte riktigt säker på vad dom egentligen kom fram till …
530 riksdaler, år 1872, är i alla fall cirka 31.000 kronor i 2015 års penningvärde. Läs här

Uppdaterad 2023-05-10