Här visar vi diverse anteckningar och notiser i kyrkböcker som vi tycker är läsvärda och intressanta.


En sorglig och tragisk händelse år 1812 i Häglinge socken. Läs här


Trots att självmord avkriminaliserades först år 1864 var både Domstol och präst förlåtande mot denne arme man. Häglige socken år 1829. Läs här


Här var man inte lika hänsynsfull mot en sockenbo som bragt sig själv om livet. Riseberga socken år 1823. Läs här

Uppdaterad 2023-05-10