Skärblacka i nutid
Flag Counter

Skärblacka i nutid


En tur runt Skärblacka från Sodahusets tak

Du kan också titta på alla bilderna i det större formatet genom att klicka på den första bilden

och använda framåt- och bakåtpilarna i nedre högra hörnet i det nya fönstret som öppnas.

Gå tillbaks till den här sidan genom att trycka på krysset i det nedre vänstra hörnet.


Mosstorpsskolan, Brandstationen och Strömporten

Mosstorpsskolan, Brandstationen och Strömporten

Ön i förgrunden med Rubben och tennisbanorna, i bakgrunden Raka vägen, Idrottsparken och hyreshusen på Folketshusvägen

Ön i förgrunden, med Rubben och tennisbanorna,

i bakgrunden Raka vägen, Idrottsparken och hyreshusen på Folketshusvägen


Idrottsparken mitt i bild och hyreshusen på Folkethusvägen och Stationsvägen

Idrottsparken mitt i bild och, till höger om den, hyreshusen på Folkethusvägen och Stationsvägen

Rubben och hyreshusen på Stationsvägen till vänster om skorstenen, mitt i bild och till höger gamla samhället

Rubben och hyreshusen på Stationsvägen till vänster om skorstenen,

mitt i bild och till höger syns gamla samhället


Granhagsvägen och Bäckalundsvägen, Strömmen med bron och till höger parkeringen vid Haget

Granhagsvägen och Bäckalundsvägen, Strömmen med bron och till höger parkeringen vid Haget

Haget, kraftstationen och Alhagens villasamhälle

Haget, kraftstationen och Alhagens villasamhälle

Granhagsvägen och Stenkulla före Granhagen

Ribbingsholms slott längst till vänster dolt i rök och soldis. På väg tillbaka mot brandstation och Strömporten.

Ribbingsholms slott längst till vänster dolt i rök och soldis.

På väg tillbaka mot brandstation och Strömporten.


Nya renseriet byggs

ABC-bro

ABC-bro

Bygge på gång...

Bygge på gång...

Upp