UPPDATERAT


Memmingsforskarna

Uppdaterat på hemsidan, vad och när. 2020-01-11 Fliken Hem: datum för Årsmöte 2020 samt,

                                       datum för nästa Styrelsemöte.                                       
Denna bild föreställer Brukspatronens Herrgård i Skärblacka strax före sekelskiftet

och är en oljemålning gjord av brukspatron John Örwalls dotter Ida Örwall

Observera unionsflaggan!