Historia
Flag Counter

Lärobok i Fäderneslandets Historia, tryckår 1884

Lärobok i Fäderneslandets Historia

Lärobok i Fäderneslandets Historia

Emma Kristina Andersson i Källsveden läste denna bok en gång.

Emma Kristina Andersson i Källsveden läste denna bok en gång.

Karl von Linné, den berömdaste vetenskapsman i Sverige och en af de ypperste i hela verlden och för alla tider.

Karl von Linné,

den berömdaste vetenskapsman i Sverige och en af de ypperste i hela verlden

och för alla tider.

Oskar den 1:ste och Karl den 15:de

Oskar den 1:ste och Karl den 15:de

Oskar den 2:dre.  "Sverige är väl ett af Europas fattigaste och minst befolkade länder ...."

Oskar den 2:dre


"Sverige är väl ett af Europas fattigaste och minst befolkade länder ...."


Återblick på Forntiden

Återblick på Forntiden


Återblick på Medeltiden

Återblick på Medeltiden

Återblick på Reformationstiden och Storhetstiden


Återblick på Reformationstiden och Storhetstiden


Återblick på Frihetstiden och Gustavianska tiden


Återblick på Frihetstiden och Gustavianska tiden


Svenska väldets utvidgning och förminskning samt Sveriges regentlängd

Svenska väldets utvidgning och förminskning

samt

Sveriges regentlängdSveriges regentlängd, fortsättning


Sveriges regentlängd, fortsättning