Tredje och Fjärde Hufvudstycket
Flag Counter

Kort utveckling av Tredje och Fjärde Hufvudstycket

Kort utveckling av Herrens Bön

Kort utveckling av Herrens Bön

Huru skola vi bedja?

Huru skola vi bedja?

"ve mig, jag förgås, jag har orena läppar"

"ve mig, jag förgås, jag har orena läppar"

Kommer icke Guds rike, utan att vi bedja därom?

Kommer icke Guds rike, utan att vi bedja därom?

Israeliterna i öknen intogos af lystnad ...

Israeliterna i öknen intogos af lystnad ...

Hvad förstås med världen? Med världen förstås de oomvända människorna ...

Hvad förstås med världen? Med världen förstås de oomvända människorna ...

...ty vi synda i mångahanda måtto dagligen, och förtjäna intet annat är straff."

...ty vi synda i mångahanda måtto dagligen, och förtjäna intet annat är straff."

Eva frestades af djäfvulen och Adam frestades af Eva ....

Eva frestades af djäfvulen och Adam frestades af Eva ....

Herren ska betäcka dig med sina fjädrar ...


Herren ska betäcka dig med sina fjädrar ...


Fjärde Hufvudstycket. Döpelsens Sakrament.

Fjärde Hufvudstycket. Döpelsens Sakrament.

Lärjungen Ananias sade till Paulus: "Hvarföre dröjer du?"

Lärjungen Ananias sade till Paulus: "Hvarföre dröjer du?"

Förnyen eder i edert sinnes ande och ikläden eder den nya människan...

Förnyen eder i edert sinnes ande och ikläden eder den nya människan...

Så vänden nu om, I affälliga barn, så vill jag hela eder af eder olydnad.

Så vänden nu om, I affälliga barn, så vill jag hela eder af eder olydnad.


Upp