Kort utveckling
Flag Counter

Kort utveckling

Kort utveckling av Doktor Mårten Luthers Lilla Katekes.

Kort utveckling av Doktor Mårten Luthers Lilla Katekes.

Tio Guds Bud och Lagens Förra Tafla.

Tio Guds Bud och Lagens Förra Tafla.

Här utvecklas Första budet.

Här utvecklas Första budet.

Du skall inga andra gudar hafva för mig.

... och andra budet.

... och andra budet.

Du skall icke missbruka Herrens, din Guds, namn;

ty Herren skall icke låta honom blifva ostraffad, som hans namn missbrukar.

Fortsatt utveckling av andra budet

Fortsatt utveckling av andra budet

Tredje budet.

Tredje budet.

Tänk på, att du helgar hvilodagen.

Även tredje budet behövde en lång utveckling

Även tredje budet behövde en lång utveckling

Lagens Senare Tafla med fjärde budet ...

Lagens Senare Tafla med fjärde budet ...

Du skall hedra din fader och din moder, på det dig må väl gå och du må länge lefva på jorden.

... även fjärde budet kräver sin man.

... även fjärde budet kräver sin man.

Femte budet

Femte budet.

Du skall icke dräpa.

Sjette budet

Sjette budet.

Du skall icke göra hor.

.

Sjunde budet

Sjunde budet.

Du skall icke stjäla

Åttonde budet

Åttonde budet.

Du skall icke bära falskt vittnesbörd emot din nästa.


Nionde budet

Nionde budet.

Du skall icke hafva lust till din nästas hus.

Tionde budet och en utveckling om bud och synd

Tionde budet.

Du skall icke begära din nästas hustru, ej heller hans tjänare eller hans tjänarinna,

ej heller hans oxe, ej heller hans åsna, ej heller något, hvad honom tillhörer.


Så följer en utveckling om bud och synd.

Detta är inte ens halvvägs igenom Katekesen ...

Detta är inte ens halvvägs igenom Katekesen ...


... och det skulle de lära sig utantill.

 

... och det skulle de lära sig utantill.


Upp