Femte Hufvudstycket
Flag Counter

Kort utveckling av Femte Hufvudstycket

Kort utveckling av Altarets Sakrament

Kort utveckling av Altarets Sakrament

Då Jesus instiftade nattvarden, satte han sig till bords med de tolf.

Då Jesus instiftade nattvarden, satte han sig till bords med de tolf.

Saliga äro de, som hungra och törsta ....

Saliga äro de, som hungra och törsta ....

Nu är nog utvecklingen klar. Lofvad vare Herren ....   Så följer Morgon- och Aftonböner

Nu är nog utvecklingen klar. Lofvad vare Herren ....

Så följer Morgon- och Aftonböner

Ungdomens konfirmation och delar av psalmboken.

Ungdomens konfirmation

och delar av psalmboken.

Var hälsad, sköna morgonstund.

Var hälsad, sköna morgonstund.

Vår Gud är oss en väldig borg.

Vår Gud är oss en väldig borg.

Din klara sol går åter opp

Din klara sol går åter opp

Om spritdryckerna.  Jag undrar jag om det var Martin Luther som tyckte att detta skulle stå i hans Lilla Katekes ...

Om spritdryckerna.

Jag undrar jag, om det var Martin Luther som tyckte att detta skulle stå i hans Lilla Katekes ...

I korthet sagdt: Spritdrycken är människans farligaste fiende.

I korthet sagdt:

Spritdrycken är människans farligaste fiende.

Upp