Västmanlands län
Flag Counter

Västmanlands län - i Landet runt


Här visar vi diverse anteckningar och notiser i kyrkböcker som vi tycker är läsvärda och intressanta.

Ogifta karlar i Sevalla socken levde farligt, redan år 1852.

 Läs här

En tragisk olyckshändelse i Harakers församling år 1834.

 Läs här

Tvenne Lifgrenadierer från Kongl. Östgötha Lif Grenadier Regemente

avled tragiskt år 1808 i Herrevad .

Läs här

Första gången jag hittat ett porträtt av en avliden i en dödbok.

Detta föreställer Herr Lieutenant Carl Raphäel Vurster på Fodermarks Bostället vid Strömsholm, som avled i vattsot år 1808.

Läs här

Kolbäcks församlingsmedlemmar råkade ut för både det ena och det andra under 1800-talets första årtionden.

Den 19 april 1810 räddar pigan Greta Lisa livet på en oxe, men får själv sätta livet till.

Läs här

Mobbning med självmord som följd är inget nytt, det hände redan 1812 i Kolbäck.

Men här blev i alla fall mobbaren rejält bestraffad.

Läs här

Unga herrar och starka drycker var en dålig kombination också år 1824


Läs här