Stockholms län
Flag Counter

Stockholms län - i Landet runt


Här visar vi diverse anteckningar och notiser i kyrkböcker som vi tycker är läsvärda och intressanta.

Undenäs år 1694

År 1872 utfördes en laga af- och tillträdessyn på kyrkoherdebostället i Riala och Kulla församling.

Protokollet, drygt två sidor, är alldeles fantastiskt

och består av tre !!! meningar.


Men jag är inte riktigt säker på vad dom egentligen kom fram till ...

530 riksdaler, år 1872, är i alla fall cirka 31.000 kronor i 2015 års penningvärde.


Läs här.