Östergötlands län
Flag Counter

Östergötlands län - i Landet runt


Här visar vi diverse anteckningar och notiser i kyrkböcker som vi tycker är läsvärda och intressanta.
De senast inlagda notiserna ligger längst ner på sidan

använd End-tangenten på ditt tangentbord så kommer du snabbast dit.

Östgöta-Posten 30 mars 1917


Urklipp från Östergötlands Veckoblad Östgöta-Posten N:r 13,

Fredagen den 30 mars 1917

Östgöta-Posten 12 februari 1916

Urklipp från Östergötlands Veckoblad Östgöta-Posten N:r 6,

Fredagen den 12 Februari 1915

År 1788, på våren, hände både det ena och det andra i Kimstad socken.

 Läs här

Om det förödande kriget 

Läs här

I Jonsbergs församling år 1838 upplevde prosten en julafton, den bedröfligaste af alla jag öfverlefvat.

Läs här.

Gudi klagadt!

Gudi klagadt! i Herrberga 1806.


Läs här

Dagsberg år 1798

Arbetsskada i Dagsbergs by i september år 1798.


 Läs här

Dagsberg år 1805

Dagsberg år 1805, prosten känner sina själar i församlingen.


 Läs här

År 1851 i Skedevi var ett i många afseenden ganska märkvärdigt år.

Var det solförmörkelsen den 28 juli 1851 som orsakade allt detta?


 Läs här

År 1650 har klockaren i Drothems församling problem,

en kakafoni i stället för skönsång i kyrkan.


Läs här

Förordningh giord på Sochnestämman Ao 1683 d 1 Maij

Förordningh giord på Sochnestämman Ao 1683 d 1 Maij i Kristbergs församling.


Läs här

Ekebyborna 1814

En dödsruna i Ekebyborna ka Död- och begravningsbok år 1814.


 Läs här

Gryts Skärgård 1829

En tragisk familjehändelse i Gryts skärgård år 1829.

Läs här

Helsotillståndet var godt i Regna församling i många år.


Läs här

Den 30 december 1926

Ett klipp från den svensk-amerikanska tidningen Vestkusten .

Glans Kalkbruk handlar det om.

Den 30 januari 1936

Ett klipp från den svensk-amerikanska tidningen Vestkusten.


En eldsvåda i Björstorpet i Vånga på julaftons kväll,

som ändock slutade lyckligt. Alla klarade sig.


Men barnaskaran var nog inte så ung som tidningsklippet vill göra gällande,

åtta barn och det äldsta var ett halvår.

Den 23 augusti 1906

Ett klipp från den svensk-amerikanska tidningen Nordstjernan

om ett mystiskt mord i Vånga den 23 juli 1898.

Den 18 juli 1912


Ett klipp från tidningen Svenska Amerikanaren

om en hemsk tilldragelse i Skärblacka

Den 16 oktober 1912


Omaha-posten har fortsättningen på skottdramat

i Skärblacka.


Svensk-amerikanerna skulle hållas underrättade

om vad som hände här hemma.

Den 7 april 1910


Tidningen Svenska Amerikanaren rapporterar om

en svår olycka som upptäcktes vid Kimstad station

den 20 mars samma år.

Den 7 april 1910

klipp från tidningen Svenska Amerikanaren

Gamle Post-Lars från Vånga har gått ur tiden.


Är du nyfiken på dessa klipp?

Titta i fliken "Länkar" så hittar du tidningarna där

Svensk - Amerikanska tidningar

Joen Petri Klint, död 21 oktober 1608, var en svensk präst och historiker, han prästvigdes 1564. År 1568 blev han kyrkoherde och förlänades med Östra Stenby pastorat i Linköpings stift, där han kom att verka till sin död.

Han har skrivit detta om järtecken och mirakler i Östra Stenby husförhörslängd.

Östra Stenby AI:1 (1694-1710) Bild 104 / sid 193.


Läs "översättningen" här

Fortsättningen på Klints järtecken och mirakler från

Östra Stenby AI:1 (1694-1710) Bild 104 / sid 193


Läs "översättningen" här

Fortsättningen på Klints järtecken och mirakler från

Östra Stenby AI:1 (1694-1710) Bild 104 / sid 193


Läs "översättningen" här

Fortsättningen på Klints järtecken och mirakler från

Östra Stenby AI:1 (1694-1710) Bild 104 / sid 193


Läs "översättningen" här

Upp

Fortsättningen på Klints järtecken och mirakler från

Östra Stenby AI:1 (1694-1710) Bild 104 / sid 193


Läs "översättningen" här