Västra Husby 11 oktober 2014
Flag Counter

Styrelsen besökte Genealogiska föreningen i Västra Husby

den 11 oktober 2014

Genealogiska föreningen i Västra Husby har sina lokaler i Rådsalen i Västra Husby kyrka.

Genealogiska föreningen i Västra Husby har sina lokaler i Rådsalen i Västra Husby kyrka.

Biskop Kol ska ha invigt Västra Husby kyrka år 1186. Denna kyrka är dock byggd 1816-1817.

Ordförande i föreningen, Roland Staffans, berättade om föreningens arbete och forskning.
Del av föreningens bibliotek.

Ordförande i föreningen, Roland Staffans, berättade om föreningens arbete och forskning.

Del av föreningens bibliotek..

Läsning för Folket.

Läsning för Folket.

Givande diskussioner följde.

Givande diskussioner följde.

Karta över Linköpings Höfdingedöme


Karta över Linköpings Höfdingedöme

och där ligger Memmings härad mitt i.


Vi bjöds på fika och givande samtal.

Vi bjöds på fika och trevliga samtal.

Många intressanta tankar byttes.

Många intressanta tankar byttes.

En förening med intresserade medlemmar som bjöd på många idéer.

En förening med engagerade medlemmar som bjöd på många idéer.

Så blev vi visade kyrkan. Altare och altartavla.

Så blev vi visade kyrkan. Kyrkan brann den 2 mars 1977.

Kyrkklockorna rasade ner och förstörde predikstol, altare, bänkar och orgel.

Efter branden stod bara kyrkväggarna kvar.

Dock hade alla lösa inventarier redan plockats ut då en stor renovering var på gång.

Altare och altartavla, altartavlan är en mosaik av Bengt Olof Kälde.

 Krusifixet.

Krusifixet.

Predikstolen.

Predikstolen.

Strömfeltska begravningsvapnet.

Strömfeltska begravningsvapnet.

Salig her Matts Petri kyrkioherde i thenne Guds försambling 46 åår ...

...Salig her Matts Petri kyrkioherde i thenne Guds försambling 46 åår ...

... afsomnade i Herranom ANNO 1611 dhen 20 Juni.

... afsomnade i Herranom ANNO 1611 dhen 20 Juni.

Kyrkan återinvigdes i maj 1979.

Kyrkan återinvigdes i maj 1979.

 ...  för att prästen skulle veta hur länge han hade predikat.

Timglas med 1/4-delar av en timma

...  för att prästen skulle veta hur länge han hade predikat.

Guds heliga skrift. Biblar med guldkant.

Guds heliga skrift. Biblar med guldkant.

Jesu korsfästelse

Jesu korsfästelse.

Gravkapellet

Gravkapellet.