Här visar vi diverse anteckningar och notiser i kyrkböcker som vi tycker är läsvärda och intressanta.


Ogifta karlar i Sevalla socken levde farligt, redan år 1852. Läs här


En tragisk olyckshändelse i Harakers församling år 1834. Läs här


Tvenne Lifgrenadierer från Kongl. Östgötha Lif Grenadier Regemente avled tragiskt år 1808 i Herrevad. Läs här


Första gången jag hittat ett porträtt av en avliden i en dödbok.
Detta föreställer Herr Lieutenant Carl Raphäel Vurster på Fodermarks Bostället vid Strömsholm, som avled i vattsot år 1808. Läs här


Kolbäcks församlingsmedlemmar råkade ut för både det ena och det andra under 1800-talets första årtionden.
Den 19 april 1810 räddar pigan Greta Lisa livet på en oxe, men får själv sätta livet till. Läs här


Mobbning med självmord som följd är inget nytt, det hände redan 1812 i Kolbäck. Men här blev i alla fall mobbaren rejält bestraffad. Läs här


Unga herrar och starka drycker var en dålig kombination också år 1824. Läs här

Uppdaterad 2023-05-10