Här visar vi diverse anteckningar och notiser i kyrkböcker som vi tycker är läsvärda och intressanta.

De senast inlagda notiserna ligger längst ner på sidan använd End-tangenten på ditt tangentbord så kommer du snabbast dit.

Urklipp från Östergötlands Veckoblad Östgöta-Posten N:r 13, Fredagen den 30 mars 1917.


Urklipp från Östergötlands Veckoblad Östgöta-Posten N:r 6, Fredagen den 12 Februari 1915.


År 1788, på våren, hände både det ena och det andra i Kimstad socken. Läs här.
Om det förödande kriget. Läs här


I Jonsbergs församling år 1838 upplevde prosten en julafton, den bedröfligaste af alla jag öfverlefvat. Läs här


Gudi klagadt! i Herrberga 1806. Läs här


Arbetsskada i Dagsbergs by i september år 1798. Läs här


Dagsberg år 1805, prosten känner sina själar i församlingen. Läs här


Var det solförmörkelsen den 28 juli 1851 som orsakade allt detta? Läs här


År 1650 har klockaren i Drothems församling problem, en kakafoni i stället för skönsång i kyrkan. Läs här


Förordningh giord på Sochnestämman Ao 1683 d 1 Maij i Kristbergs församling. Läs här


En dödsruna i Ekebyborna ka Död- och begravningsbok år 1814. Läs här


En tragisk familjehändelse i Gryts skärgård år 1829. Läs här


Helsotillståndet var godt i Regna församling i många år. Läs här


Den 30 december 1926. Ett klipp från den svensk-amerikanska tidningen Vestkusten. Glans Kalkbruk handlar det om.


Den 30 januari 1936. Ett klipp från den svensk-amerikanska tidningen Vestkusten. En eldsvåda i Björstorpet i Vånga på julaftons kväll, som ändock slutade lyckligt. Alla klarade sig.
Men barnaskaran var nog inte så ung som tidningsklippet vill göra gällande, åtta barn och det äldsta var ett halvår.


Den 23 augusti 1906. Ett klipp från den svensk-amerikanska tidningen Nordstjernan om ett mystiskt mord i Vånga den 23 juli 1898.

Den 18 juli 1912. Ett klipp från tidningen Svenska Amerikanaren om en hemsk tilldragelse i Skärblacka.

Den 16 oktober 1912. Omaha-posten har fortsättningen på skottdramat i Skärblacka. Svensk-amerikanerna skulle hållas underrättade om vad som hände här hemma.

Den 7 april 1910. Tidningen Svenska Amerikanaren rapporterar om en svår olycka som upptäcktes vid Kimstad station den 20 mars samma år.

Den 7 april 1910. klipp från tidningen Svenska Amerikanaren. Gamle Post-Lars från Vånga har gått ur tiden.
Är du nyfiken på dessa klipp? Titta i fliken ”Länkar” så hittar du tidningarna där. Svensk – Amerikanska tidningar

Joen Petri Klint, död 21 oktober 1608, var en svensk präst och historiker, han prästvigdes 1564. År 1568 blev han kyrkoherde och förlänades med Östra Stenby pastorat i Linköpings stift, där han kom att verka till sin död. Han har skrivit detta om järtecken och mirakler i Östra Stenby husförhörslängd. Östra Stenby AI:1 (1694-1710) Bild 104 / sid 193. Läs ”översättningen” här


Fortsättningen på Klints järtecken och mirakler från Östra Stenby AI:1 (1694-1710) Bild 104 / sid 193. Läs ”översättningen” här


Fortsättningen på Klints järtecken och mirakler från Östra Stenby AI:1 (1694-1710) Bild 104 / sid 193. Läs ”översättningen” här


Fortsättningen på Klints järtecken och mirakler från Östra Stenby AI:1 (1694-1710) Bild 104 / sid 193. Läs ”översättningen” här


Fortsättningen på Klints järtecken och mirakler från Östra Stenby AI:1 (1694-1710) Bild 104 / sid 193. Läs ”översättningen” här

Uppdaterad 2023-05-10