Här visar vi diverse anteckningar och notiser i kyrkböcker som vi tycker är läsvärda och intressanta.


Knypplerskan Karins, i Västra Ed, bravader år 1690. Läs här


En anteckning i Böda Församlingsbok åren 1922 och 1923. Läs här


1873 Ett Gossebarn, laggdt i lönn i Dörby församling. Läs här


Ett tragiskt kvinnoöde i Ukna socken år 1840. Läs här

I Linköping begicks år 1851 ett dråp på den från Ukna socken komne arbetskarlen Nilsson. Även ett utdrag från tidningen Östgötha Correspondenten ett år senare är bifogat. Läs här

Uppdaterad 2023-05-10