Mer bilder från Skärblacka
Flag Counter

Mera Skärblackabilder från förr

Alla bilder är klickbara för större format.


Du kan också titta på alla bilderna i det större formatet genom att klicka på den första bilden

och använda framåt- och bakåtpilarna i nedre högra hörnet i det nya fönstret som öppnas.

Gå tillbaks till den här sidan genom att trycka på krysset i det nedre vänstra hörnet.

Skärblacka Station

Skärblacka Järnvägsstation, 1918.

Huset till vänster om stationen är Bergstugan, där det bl.a. var bageri.

Skärblacka, Järnvägsstationen

Skärblacka Station, 1920

Stationen, Skärblacka

Skärblacka Järnvägsstation

Nu är Bergstugan borta och en kiosk finns på samma ställe.


Skärblacka Station

Skärblacka, Järnvägsstationen

Skärblacka, Järnvägsstationen

     Stationen, Skärblacka

Skärblacka Kvarn och  Kvarnbron, omkring år 1890

Skärblacka Kvarn och  Kvarnbron, omkring år 1890

Smedbruket 1903

   Smedbruket 1903

Vy från Skärblacka

Vy från Skärblacka, Åbovik omkring 1904

Vy från Skärblacka

Vy från Skärblacka, omkring 1905

Renstad, till vänster med gaveln mot oss, var diversehandel

Strömsnäs, tvåvåningshuset i mitten, var bryggeri (öl och svagdricka)

och Kraftstationen till höger

Vy från Skärblacka

Vy från Skärblacka, Järnvägsstationen till vänster

Vy från Skärblacka

En vy från Skärblacka

Utsikt från Mariehult

Utsikt från Mariehult omkring 1920.

På vänster sida: det röda huset, Bäckalundsv. 26, Lövudden, det vita huset bakom är Centumv. 6, Andersborg.

På höger sida närmast: det röda Centrumv 7, Linnéaborg, skymt bakom träd men med synliga uthus Centrumv 5, Lyckebo, som var handelsträdgård. Bakom det syns ett rött hus, som är Centrumv 3, Davidsborg.

Centrum-affären, Centrumv 1, är ännu inte byggd.

De två stora vita husen som syns till höger bakom handelsträdgårdens uthus

är Kapellvägen 6, Klippan som var Damekipering  (Ester Aronsson)

och så till sist Kapellv. 8, Betelkapellet, som gett namn åt gatan.
Utsikt från Mariehult

Utsikt från Mariehult, omkring 1935-1940

Det har växt upp rejält i framkant. Centumvägen 6 är rödmålat nu.

Det ljusa huset till höger, framför Linnéaborg, är Centumvägen 9 alt. Bäckalundsv. 27, Karlsborg,

det är nu byggt liksom många andra.

Karlsborg byggdes 1931-1932, vilket även Centrumaffären gjordes.

Utsikt över Mariehult

Utsikt från Mariehult över Centrumvägen

och nu är vi framme i senare 1940-tal ser det ut som.

Vy från Skärblacka

Vy från Skärblacka, Gamla Bolaget.

Låg på Bolagsvägen 7- 9 ungefär, där numera inga hus finns kvar.

Vy från Skärblacka

Vy från Skärblacka,  Skärblacka Herrgård och Ön till höger

Utsikt från Mariehult

Utsikt över Mariehult från Vattentornet

Det stora ljusa huset, själva Mariehult,  är byggt 1903 och omkring 1948-1952 fanns AB ET Nilsson, speceri- o divershandel, H. Forss mjölkaffär samt H Svenssons charkuteriaffär i fastigheten + 7 lägenheter.

Det röda huset på höger sida om vägen är Furulid, där det också var butiker på den tiden.

Röda skolan i Kullerstads kyrkby, 1920-tal

Röda Skolan i Kullerstad Kyrkby. 1920-tal.

Byggdes 1907.

När skolverksamheten flyttats in till samhället och Mosstorp på 1950-1960-talet

förvandlades skolan vartefter, med vit rappning, till församlingshem

och senare till boningshus med två lägenhet, och så är det än i dag.

Åbovik, Skärblacka

Åbovik, Skärblacka  ...  men det heter nog Åbyvik

Smedbruket

Smedbruket

Skärblackaidyll

Skärblackaidyll,  ABC-bro

Solhöjden 1957

Det vita huset närmast hette Solhöjden, rivet numera

De två längorna bakom, på var sida om vägen, är Gamla Bolaget, också rivna.

Det är Bolagsvägen i riktning mot Bäckalundsvägen

Bilden är tagen 1957.


Gamla bolaget i färg

Samma bild som föregående, bara färglagd, för att det ska synas att det är två röda arbeterbostäder med lägenheter.

Den vita byggnaden var Brukskontor + 5 lägenheter

De båda röda arbetarbostäderna inrymde 8 rep. 9 lägenheter

En vinterbild på gamla järnvägsövergången med Odenplan på andra sidan.

En vinterbild på gamla järnvägsövergången med Odenplan på andra sidan.

Till vänster, innan järnvägsövergången, låg Bröd. Arvidssons Chark

och i bakgrunden, det stora taket,

är sågen som då tillhörde Skärblacka Bruk.


Skärblacka, Åbyområdet

Skärblacka, Åbyområdet.

Utsikt från ett tak på fabriksområdet.

Den stora vita byggnaden närmast är Smedbruket på Ön.

På andra sidan Strömmen ser man Stationsvägen, snett till höger ovanför Smedbruket,

bebyggd bara i början närmast Bergslagsvägen.

Husen allra längst till vänster i bild, uppe mot skogen, är Västra Tallgatan 3-9.

Kommunalhuset skymtar också.

Borde vara tidigt 1950-tal.

Upp