Gamla bilder från Skärblacka
Flag Counter

Gamla bilder från Skärblacka

Här kommer lite bilder från Skärblacka i svunna tider.


Alla bilder är klickbara för större format.


Du kan också titta på alla bilderna i det större formatet genom att klicka på den första bilden

och använda framåt- och bakåtpilarna i nedre högra hörnet i det nya fönstret som öppnas.

Gå tillbaks till den här sidan genom att trycka på krysset i det nedre vänstra hörnet.

Järnvägsbron över Motala Ström vid Skärblacka

Järnvägsbron övfer Motala Ström vid Skärblacka

1903

Grönalund, Skärblacka

Grönalund, Skärblacka

Huset låg mittemot Skärblacka Järnvägsstation,

på andra sidan järnvägsspåren

Skärblacka Kraftstation

Skärblacka Kraftstation

Kapellet, Skärblacka

Kapellet, Skärblacka

Ligger på Kapellvägen i Gamla Samhället

Bröderna Arvidssons Slakteri o Charkuteriaffär, Skärblacka


Bröderna Arvidssons Slakteri o Charkuteriaffär, Skärblacka

ABC-Bro, med Strandgården till vänster

ABC-Bro, med Strandgården till vänster

Första maj i Skärblacka

Första maj i Skärblacka 1930-tal

Första majtåget på väg mot Folkets Hus

Första majtåget har nått fram till Folkets Hus

Folkets Hus, Skärblacka

Folkets Hus, Skärblacka

Folkets Hus, Skärblacka

Folkets Hus, Skärblacka

Folkets Hus, Skärblacka

Folkets Hus, Skärblacka

Folkets Park, Skärblacka

Folkets Park, Skärblacka

Såglötens radhus syns i bakgrunden


Folkets Park, Skärblacka

En byst förställande Per-Albin Hansson,

finns numera inne i Folkets Hus


ABC-Bro Skärblacka


ABC-Bro Skärblacka

Kraftstationen, Skärblacka

Kraftstationen, Skärblacka

ABC-Bro med Strandgården i bakgrunden

ABC-Bro med Strandgården i bakgrunden

A-B E. T. Nilsson eller Etes

A-B E. T. Nilsson eller Etes

Kommunalhuset, Skärblacka

Kommunalhuset, Skärblacka

och affärsfastigheterna på Centralplan

1960-tal

Hälsning från Skärblacka

Hälsning från Skärblacka

1970-tal

Granhagsvägen med Stenkulla

innan det revs alltihop.

Familjen Langes hus i Stenkulla

Stenkulla, här bodde familjen Lange.

Rivet och borta numera.


Så följer en samling flygfoton över Skärblacka

i tidsspannet 1930 - 1970

Flygfoto över Skärblacka
Flygfoto över Skärblacka
Flygfoto över Kullerstad kyrkby

Flygfoto över Kullerstad kyrkby

Flygfoto över Skärblacka

Här finns fortfarande Åby-stugan kvar,

Kommunalhuset håller på att byggas

Affärsfastigheterna på Centralplan och Hallegården finns ännu inte

liksom Vårdcentralen.

1952 är kortet taget

Flygfoto över Skärblacka

Här har affärsfastigheterna på Centralplan byggts

men ännu inte Vårdcentralen eller Konsums nya butikslokal.

Åbystugan är riven.

Radhusen vid Kedjevägen och Smygvägen är byggda,

men inte Gulf Bensinstation


Flygfoto över Skärblacka

Här har Gulf bensinstation kommit till.

Fotograferat 1964.

Flygfoto över Skärblacka

Nu är Vårdcentralen byggd, liksom Konsumhallen

Flygfoto över Hallegården Skärblacka


Hallegården

Flygfoto över Skärblacka

Nu finns även Taxi-kuren vid Gulf Bensinstation

Upp