UPPDATERAT

 

Memmingsforskarna

Uppdaterat på hemsidan, vad och när.

2017-10-05 Fliken Hem: nya möten

 

2017-10-05 Fliken Länkar: en ny länk med sjukdomar, yrken/titlar och förkortningar på latinska ord NY

 

2017-09-23 Fliken Hem: nya aktiviteter - Kunskapskvällar

 

2017-09-23 Fliken Memmingsbladet: nytt nummer 04 2017

 

2017-09-17 Fliken Hem: tid för nytt styrelsemöte

 

2017-09-17 Fliken Landet Runt: nytt inlägg i Jönköpings län

 

2017-08-28 Fliken Hem: tagit bort inaktuella möten

 

2017-08-19 Fliken Landet Runt: nytt inlägg i Malmöhus län

 

2017-08-10 Fliken Landet Runt: nytt inlägg i Västmanlands län

 

2017-08-08 Fliken Landet Runt: nytt inlägg i Gävleborgs län

 

 

 

Denna bild föreställer Brukspatronens Herrgård i Skärblacka strax före sekelskiftet

och är en oljemålning gjord av brukspatron John Örwalls dotter Ida Örwall

Observera unionsflaggan!