OM OSS

 

Memmingsforskarna

Välkommen till Memmingsforskarna.

Memmingsforskarna bildades 2008 och är en förening i Norrköpings kommun.

Med Memming avses bygden kring Motala ström mellan Roxen och Glan, dvs i sin vidgade mening

det gamla Memmings härad.

Till häradet räknas ursprungligen Kullerstad, Kimstad, Vånga, Borg och Löt socknar.

 

Föreningens syfte är att bedriva bildning, dokumentation och forskning kring släkt-och lokalhistoria.

Föreningen skall dokumentera Memmingbygdens historia samt hembygder och släktanor de boende

i bygden härstammar ifrån.

Dokumentationen sker genom tidskriften Memmingsforskaren, utställningar och föreläsningar.

 

Läs föreningens femårshistorik => här

 

Släktforskningen hos Memmingsforskarna bedrivs som egenstudier där vi hjälper varandra

 

Forskarsalen är bemannad de tider som visas i fliken "Öppettider m.m."

 

Vill Du forska på andra tider?

Hör av dig via mail till memmingsforskarna@hotmail.se

 

Forskarsalen finns i Skärblacka Folkets Hus, en trappa upp.

 

 

Styrelse för Memmingsforskarna är i år (2018):

 

Ordförande: Gunnar Larsson

Kassör: Ing-Marie Gunnarsson

Sekreterare: Lars Rahm

Studieorganisatör: Pia Nilsson

Ledamöter: Roger Andersson, Gunilla Dimitrov

 

Läs föreningens datorpolicy => här

 

Läs föreningens stadgar => här

 

 

Medlemsavgiften är 300 kronor per år, för det får du tillgång till forskarsalen och datorer och vårt bibliotek.

Medlemsavgiften betalas in till vårt bankgiro nummer 336-6135.

 

Medlemsbladet Memmingsnytt 4 gånger/år och möjlighet att publicera dina

forskarmödor i vår tidskrift Memmingsforskaren

 

Dessutom gör vi resor till arkiv och utflykter till historiskt intressanta platser i och kring

Memmingbygden.

 

 

personal på Järnbruket i Skärblacka

Ja, nu är det ju inte vi ... men,

det är personal på Järnbruket i Skärblacka, det som föregick pappersbruket.

 

Skärblacka Järnbruk anlades under 1600-talet och järnhanteringen efterträddes

av papperstillverkning i slutet av 1800-talet.

 

Så fotot är nog troligare från 1800-talets senare hälft snarare än från 1600-talet.