HEM

 

Memmingsforskarna

Välkommen till Memmingsforskarna.

Besökare idag:

Besökare totalt:

Besökare

som är här nu:

 

NYHET !

Anslagstavla för vårens aktiviteter

i vår föreningslokal i Skärblacka Folkets Hus

Om någon ändring med tider görs, meddelas det här!

 

Släktforskning med Kerstin Gustavsson

Måndagar kl 9.00-13.00

Ingen förhandsanmälan behövs

 

Släktforskning med Roger Andersson

Tisdagar kl 9.00-12.00

Ingen förhandsanmälan behövs

 

Släktforskning med Barbro Jacobsson

Onsdagar kl 9.00-13.00

Ingen förhandsanmälan behövs

 

Lokalhistorisk forskning

Tisdagförmiddagar kl 9.00-13.00

Intresserad? Kom, eller hör av dig till: Pia 011-587 43 eller Kerstin 011-33 72 17

Om du är intresserad av att dokumentera idrottsföreningarna i Kullerstad, Kimstad och Vånga är du särskilt välkommen

 

 

Mail-adress till hemsides-ansvarig: lisbeth.warnqvist@gmail.com

 

 

AKTIVITETER

 

 

UTFLYKTER

Skrivarträff

lördag den 14 januari 2017 klockan 09.00

Läs kallelse här

 

MÖTEN

ÅRSMÖTE:

söndag 5 mars 2017 kl. 15.00

 

STYRELSEMÖTE:

tisdag 14 februari 2017 kl. 18.00

 

MEDLEMSMÖTE:

 

I fliken Memmingsforskaren kan du läsa samtliga artiklar i första numret av tidningen med samma namn!

 

Läs senaste Memmingsbladet i fliken med samma namn

 

Vad hände i Memmingsforskarna under 2016?

 

Memmingsforskarna kallade till 9 skrivarträffar 2016. Den bärande

stommen i dessa sammankomster har varit utgivandet av

föreningstidskriften Memmingsforskaren. Men givetvis har

diskussionerna även behandlat andra spörsmål med anknytning till

föreningens verksamhet.

- Vi har bl a tagit fram material om Folkets hus och

Memmingsforskarnas verksamhet som genom skärmutställning

redovisades i samband med Folkets hus-byggnadens 90-årsfirande

första veckan i november.

- Vi har diskuterat eventuell forskning kring backstugeområdet

Sundet med början nu i vår.

- Vi planerar ett besök till Kullerstad nyrenoverade kyrka .

- Vi har filosoferat kring häradets arkeologiska lämningar

kopplat till den förhistoriska forskningen i Sverige och Europa.

- Vi har genom studieorganisatören planerat och genomfört

utflykter i närområdet.

- Vi är förslagsställare till styrelsen vad gäller inköp av

biblioteks- och forskningsmaterial.

- Vi har utifrån en artikel i ”Dagligt Allehanda” från år 1785

diskuterat kring Stockholms barnhusbarn och deras utplacering hos

fosterföräldrar i Hälsingland.

- Vi kommer att föreslå styrelsen att redan nu börja planera

inför föreningens 10-årsjubileum lördagen 1 september 2018.

Detta är något av vad som avhandlas på skrivarträffarna.

 

I övrigt har föreningen haft släktforskning med intresserade medlemmar varje måndag, tisdag och onsdag under hela året, frånsett några veckors uppehåll under sommaren och jul- och nyårshelgerna.