HEM

 

Memmingsforskarna

Välkommen till Memmingsforskarna.

Besökare idag:

Besökare totalt:

Besökare

som är här nu:

 

Anslagstavla för aktiviteter

i vår föreningslokal i Skärblacka Folkets Hus

Om någon ändring med tider görs, meddelas det här!

 

Släktforskning med Kerstin Gustavsson

Måndagar kl 9.00-13.00

Ingen förhandsanmälan behövs

 

Släktforskning med Roger Andersson

Tisdagar kl 9.00-12.00

Ingen förhandsanmälan behövs

 

Släktforskning med Barbro Jacobsson

Onsdagar kl 9.00-13.00

Ingen förhandsanmälan behövs

 

Lokalhistorisk forskning

Tisdagförmiddagar kl 9.00-13.00

Intresserad? Kom, eller hör av dig till: Pia 011-587 43 eller Kerstin 011-33 72 17

Om du är intresserad av att dokumentera idrottsföreningarna i Kullerstad, Kimstad och Vånga är du särskilt välkommen

 

 

Mail-adress till hemsides-ansvarig: lisbeth.warnqvist@gmail.com

Släktforskardagarna 2017

26 - 27 augusti

i Halmstad

 

Här finns information:

 

på deras hemsida

 

och deras Facebooksida

 

AKTIVITETER

 

UTFLYKTER

Backstuguområdet Sundet

lördag den 18 mars 2017, OBS nytt datum

Samling vid Folkets Hus kl. 09.00 för samåkning

Medtag matsäck

Grensholms kyrka samt Åls borgruin

lördag den 20 maj 2017

Samling vid Folkets Hus kl. 09.00 för samåkning

Medtag matsäck

 

Skrivarträff/månadsmöte

lördag den 1 april 2017 klockan 09.00 (alltid första lördagen i månaden)

Läs kallelse här

 

MÖTEN

ÅRSMÖTE:

 

 

STYRELSEMÖTE:

tisdag den 28 mars 2017 klockan 18.00

 

MEDLEMSMÖTE:

skrivarträffarna på första lördagen i månaden är nog de nya medlemsmötena

 

I fliken Memmingsforskaren kan du läsa samtliga artiklar i första numret av tidningen med samma namn!

 

Läs senaste Memmingsbladet i fliken med samma nam

Vad hände i Memmingsforskarna under 2016?

 

Memmingsforskarna kallade till 9 skrivarträffar 2016. Den bärande

stommen i dessa sammankomster har varit utgivandet av

föreningstidskriften Memmingsforskaren. Men givetvis har

diskussionerna även behandlat andra spörsmål med anknytning till

föreningens verksamhet.

- Vi har bl a tagit fram material om Folkets hus och

Memmingsforskarnas verksamhet som genom skärmutställning

redovisades i samband med Folkets hus-byggnadens 90-årsfirande

första veckan i november.

- Vi har diskuterat eventuell forskning kring backstugeområdet

Sundet med början nu i vår.

- Vi planerar ett besök till Kullerstad nyrenoverade kyrka .

- Vi har filosoferat kring häradets arkeologiska lämningar

kopplat till den förhistoriska forskningen i Sverige och Europa.

- Vi har genom studieorganisatören planerat och genomfört

utflykter i närområdet.

- Vi är förslagsställare till styrelsen vad gäller inköp av

biblioteks- och forskningsmaterial.

- Vi har utifrån en artikel i ”Dagligt Allehanda” från år 1785

diskuterat kring Stockholms barnhusbarn och deras utplacering hos

fosterföräldrar i Hälsingland.

- Vi kommer att föreslå styrelsen att redan nu börja planera

inför föreningens 10-årsjubileum lördagen 1 september 2018.

Detta är något av vad som avhandlas på skrivarträffarna.

 

I övrigt har föreningen haft släktforskning med intresserade medlemmar varje måndag, tisdag och onsdag under hela året, frånsett några veckors uppehåll under sommaren och jul- och nyårshelgerna.